วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2555

บริจาคโลหิต


บริจาคโลหิต ที่ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 
 1 ก.พ.55