วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555

เด็กวิทย์ห้อง2กับการสอบสัมภาษณ์วิศวะ

ส่งกำลังใจให้เพื่อนเด็กวิทย์ห้อง2  และ เพื่อนๆเด็กพรตด้วยครับ
330 นาย ดนุพล วิจิตรศักด์ิ วิศวกรรมเคมี พรตพิทยพยัต กรุงเทพฯ

331 นาย ศุภณัฐ ผดุงศิลป์ วิศวกรรมเครื่องกล พรตพิทยพยัต กรุงเทพฯ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น