วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555

เด็กวิทย์ห้อง2ในรับตรง วิทยา ลาดกระบัง 2555

แสดงความยินดีกับเพื่อนๆเด็กวิทย์ห้อง2 ด้วยครับ อีกนิสๆ สู้ๆครับ

 ส่วนเพื่อนๆที่เหลือสู้ๆ + ตั้งใจติวO-NET กัน 5+5+5

1.ฐาปนา ภัทรอภินันท์
2.ศุภณัฐ ผดุงศิลป์


3.ดนุพล วิจิตรศักดิ์

4.วิสสุตา สุวรรณรุ่งเรือง

5.จุฑาทิพย์ โสมภีร์

6.รุจิเรศน์ สุกกลิ่น7.ศวิตา อุปนันท์


8.วีระชัย พรประสิทธิ์