วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สวัสดีปีใหม่ 2555


สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๕  Happy New Year 2012
เด็กวิทย์ห้อง2 เราจะเดินไปด้วยกัน ใน 2012 นี้  สู้ๆ สูชีวิตนอกเด็กวิทย์ห้อง2แห่งโรงเรียนพรตพิทยพยัต 

...ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่

ขออวยชัยทุกๆท่านจงสุขขี
ให้ประสพพบแต่สิ่งดีดี
และจงมีชีวีที่ยืนนาน
 
...ให้เบิกบานฤทัยไม่มีทุกข์
มีแต่สุขทุกคืนวันนั้นฉ่ำหวาน
สุขภาพพลานามัยให้สราญ
ให้เบิกบานสมหมายตามใจปอง
 
...จึงขอมอบของขวัญวันปีใหม่
แด่คนไทยบ้านกลอนได้สนอง
ขอทุกอย่างที่ท่านได้หมายปอง
ด้วยไมตรีผองไทยร่วมใจกัน
 
...ให้ทุกที่ ทุกถิ่นแผ่นดินเกิด
ได้พริ้งเพริศงดงามอย่างสร้างสรรค์
โชคมากมีทวีทรัพย์นับอนันต์
ที่เฉิดฉันด้วยยศลาภกราบอัญเชิญ
 
...เทวดานางฟ้าจงมาโปรด
พรประเสริฐงดงามนามสรรเสริญ
แด่ทุกท่านทั้งหลายชายหญิงเทอญ
ให้เจริญก้าวหน้าค้าขายรวยพวกเราเด็กวิทย์ห้อง2 แห่งโรงเรียนพรตพิทยพยัต รุ่นที่ 55 อันแสนยิ่งใหญ่และเป็นอันที่รักยิ่ง 


1 ความคิดเห็น: