วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

รับตรงคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม(สจล)

รับตรงคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม(สจล)


- รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต และชำระเงินผ่านธนาคาร
  9 พฤศจิกายน – 15 มกราคม 2555
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบ
  24  มกราคม 2555
- สอบข้อเขียน
  29 มกราคม 2555
- ประกาศผลสอบข้อเขียน
  2 กุมภาพันธ์ 2555
- สอบสัมภาษณ์
  6 กุมภาพันธ์ 2555
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
  10 กุมภาพันธ์ 2555
-การแสดงความจำนงเข้าศึกษา
 จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

รายละเอียด

เว็บคณะ

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต