วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2554

วันวานห้อง2 (Project Bye Dek-Wit-2)
วันวานห้อง2 ตอน1 (IN Project Bye Dek-Wit-2)

วันวานตอนที่1    รวมภาพ ม.4/2  โรงเรียนพรตพิทยพยัต ทำไว้นานแล้วแต่ไม่ได้ออกอากาศ
วันวานห้อง2 ตอนที่1เป็นการสร้างกระแสของ Project ByeDek-Wit-2 


วันวานห้อง2 ตอน2 (IN Project Bye Dek-Wit-2)

วันวานตอนที่2    รวมภาพ ม.5/2  โรงเรียนพรตพิทยพยัต 
วันวานห้อง2 ตอนที่2เป็นการสร้างกระแสของ Project ByeDek-Wit-2 

วันวานห้อง2 ตอน3 (IN Project Bye Dek-Wit-2)

วันวานตอนที่3    รวมภาพ ม.6/2(เทอม1)  โรงเรียนพรตพิทยพยัต วันวานห้อง2 ตอนที่3เป็นการสร้างกระแสของ Project ByeDek-Wit-2