วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2554

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษารับตรง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยบริหารและจัดการ สจล
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบรับตรง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยบริหารและจัดการ ประจำปีการศึกษา 2555

หลักสูตรที่เปิดรับ
บริหารธุรกิจการเกษตร  35 คน
โทคโนโลยีการจัดการ  30 คน
รับสมัคร 6 กันยายน  ถึง 14 ตุลาคม 2554
สอบข้อเขียน 22 ตุลาคม 2554
วิชาที่สอบ ได้แก่  ภาษาอังกฤษ และ ความรู้ทั่วไปทางด้านการบริหารและการจัดการ
ค่าเทอม 15,000 บาท  

ข้อมูลทั่งหมด  http://www.reg.kmitl.ac.th/filecontainer/direct_man55.pdf
เว็บไซต์หลัก http://www.reg.kmitl.ac.th/index/index.php
*http://www.unigang.com/Article/8315