วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2554

ณ บางแสน 2กันยายน 2554