วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

เด็กวิทย์ห้อง2 สวัสดีครับ /ค่ะ

เด็กวิทย์ห้อง2 สวัสดีครับ /ค่ะ  

ด้านหน้าเสื้อ

ด้านหลังเสื้อ
น้องพลอย ผู้ออกแบบ เสื้อเด็กวิทย์ห้องปี2553