วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

บุนนาคเกมส์ ครั้งที่11.

บุนนาคเกมส์ ครั้งที่11

พิธีเปิดบุนนาคเกมส์ครั้งที่11 Opening Ceremony Bunnak games 11th (Parade)
กีฬาสีโรงเรียนพรตพิทยพยัต(ขบวนพาเหรด)