วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2553

Dek-Wit-2 ตารางสอน update 24-10-10
Dek-Wit-2 ตารางสอน update 22-10-10 หนักกว่าเดิม ตารางสอนปรับอีกแล้วหายยกหน้า

ทางDW-2CNNABC3.5G จะติดตามและรายงานให้ทราบเป็นระยะๆ ทางเวปห้องแล้วผ่านทางfacebookห้อง2
(ร่วมเป็นกำลังใจให้กับการจัดตารางสอนในครั้งนี้ด้วย)