วันอังคารที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2553

DEK WIT 2 เพื่อนรักที่รักเพื่อน

DEK WIT 2 เพื่อนรักที่รักเพื่อน ภาพยนตร์ เชิงสารคดี โดย ทีมงาน CnnAbc 3.5G
ภายใต้การควบคุบของเด็กวิทย์ห้อง2

เด็กวิทย์ห้อง2 เสนอ DEK WIT 2 เพื่อนรัก ที่รักเพื่อน 1ใน24คู่