วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

สรุปยอด(ยอดยังเดินต่อไม่หยุด)

สรุปยอดเงินทำบุญในวันที่พวกเรา5/2ได้ไปหามาจากหลายส่วน คือ 15,112 บาทตัวเลขนี้ยังไม่หยุดนะครับยังเพิ่มต่อไป16/7/2553