วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2553

คนไทยไม่ใช้ความรุนแรง นะครับ


เครดิต จากรุ่นพี่