วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

สอบรำวง

สอบรำวงของ ครูเสรี ที่ห้องประชุม