วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2553

เด็กเก่ง4/2

ในการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่2 ในวิชาฟิสิกส์ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดในห้อง4/2 คือ

นาย.ดนุพล วิจิตรศักดิ์
เลขที่ 11 ม.4/2