วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ไซต์ Dek-Wit ห้อง 2

http://sites.google.com/site/dekwit2/homeกลุ่มของของ 4/2 ครับผม

http://groups.google.com/group/dek-wit-2

dek-wit-2@googlegroups.com mailของกลุ่มครับ