วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

Is Destiny


สวัสดี เพื่อน 4/2 มันคือพรมลขิต
The future is now. We can build the future Stop destroying Thailand
We need to change the world This is our destiny